Sitemap

REACH

  REACH is de nieuwe Europese regelgeving voor chemicaliën en het veilig gebruik er van (EC 1907/2006). Het is verantwoordelijk voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen. De nieuwe wet is van kracht geworden op 1 juni 2007.
  VEIDEC weet alles van REACH en CLP en haar belangrijkste doel is om de bescherming van onze gezondheid en het milieu te verbeteren.
  VEIDEC’s klanten hoeven zich geen zorgen te maken over de producten, dat hebben wij al gedaan.


  Het doel van REACH is het verbeteren van de bescherming van onze gezondheid en het milieu door betere en eerdere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Tegelijkertijd moeten hiermee de innovatieve mogelijkheden en concurrentiepositie van de chemische industrie worden vergroot. De voordelen van het REACH systeem zullen geleidelijk merkbaar worden omdat steeds meer stoffen en samenstellingen worden
toegevoegd aan REACH.
  De REACH wetgeving geeft een grotere verantwoordelijkheid aan de industrie om risico’s van chemicaliën te kunnen beheersen en om informatie omtrent veiligheid van de stoffen te verschaffen. Fabrikanten en importeurs worden verplicht informatie te verschaffen over de eigenschappen van hun chemische stoffen, wat een veilige omgang waarborgt, en om deze informatie te registreren in een centrale database van de European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki.
  CLP gaat over de gevaren van chemische stoffen en preparaten en hoe anderen daarover te informeren. Het is de taak van de industrie om vast te stellen wat de gevaren van stoffen en preparaten zijn voordat deze in de markt gezet worden en ze te classificeren.
  Er is een groot aantal stoffen gefabriceerd waarover onvoldoende informatie voor handen is met betrekking tot de gevaren voor gezondheid en milieu. Om te voorkomen dat deze stoffen in grote hoeveelheden op de Europese markt komen is REACH ontwikkeld en ingevoerd. Er bestaat een grote behoefte de leemtes in informatie in te vullen om er zeker van te zijn dat de industrie gevaren en risico’s van stoffen kan inschatten en als zodanig maatregelen ter preventie van risico’s kan implementeren om mens en milieu te beschermen.

REACH bepalingen worden gefaseerd ingevoerd
  CLP regelgeving is de nieuwe Europese bepaling voor classificatie, etikettering en verpakking van chemische stoffen en preparaten. De regelgeving introduceert een nieuw systeem voor classificatie en etikettering van chemicaliën gebaseerd op de United Nations Globally Harmonised System (UN GHS).
  CLP gaat over de gevaren van chemische stoffen en preparaten en hoe anderen daarover te informeren. Het is de taak van de industrie om vast te stellen wat de gevaren van stoffen en preparaten zijn voordat deze in de markt gezet worden en ze te classificeren in overeenkomst met de geïdentificeerde gevaren. In het geval dat een stof of een preparaat gevaarlijk is moet het zodanig geëtiketteerd worden dat werknemers en consumenten hiervan op de hoogte zijn voordat zij er mee gaan werken.
  Er zijn bepaalde tijdlijnen voor producenten om hun stoffen en preparaten te classificeren en te etiketteren overeenkomstig de CLP regels. Ook moeten bedrijven gevaarlijke stoffen en preparaten centraal registreren.