Sitemap

Wettelijke bepalingen

Eigendom van Materialen
De materialen (“Materialen”) op de website van VEIDEC worden geleverd en zijn auteursrechtelijk beschermd door VEIDEC AB en mogen gebruikt worden voor informatieve doeleinden. Door Materialen te downloaden vanaf de VEIDEC website, stemt u in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze juridische mededeling. Als u niet instemt met deze voorwaarden en bepalingen, gebruik deze website dan niet en download geen Materialen. De Materialen op deze website, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen en geluid, mogen, met uitzondering voor uitsluitend persoonlijk gebruik of waar anders aangegeven, niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, overgedragen gedistribueerd of opgeslagen zonder voorafgaande toestemming van VEIDEC AB. Aanpassingen aan de inhoud van de website zijn uitdrukkelijk verboden.

Handelsmerken
Het handelsmerk van VEIDEC is eigendom van VEIDEC AB, Zweden, en wereldwijd gedeponeerd. Andere namen van producten en / of diensten en / of logo’s waarnaar wordt verwezen op de website van VEIDEC Web Site zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van VEIDEC AB. De afwezigheid van de naam van een product of dienst of logo in deze lijst, vormt geen verklaring van afstand van het handels merk van VEIDEC AB of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo. Alle andere producten en bedrijfsnamen die worden genoemd op de website van VEIDEC kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Geen garanties of verklaringen
De informatie op deze website wordt geleverd “op eigen bate en schade”. In geen geval is VEIDEC aansprakelijk jegens een partij of enige directe, indirecte, uitzonderlijke of andere gevolgschade voor het gebruik van deze website of op andere, via hyperlinks gekoppelde websites, inclusief, zonder beperking, verlies van winst, bedrijfsstoring, verlies van software of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderzijds, zelfs als we uitdrukkelijk zijn gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Disclaimers
VEIDEC AB acht dat de informatie en gegevens op de VEIDEC website nauwkeurig en betrouwbaar is, echter, deze kunnen te alle tijden worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.


Copyright © VEIDEC AB. All rights reserved.