Sitemap

Právní prohlášení

Vlastnictví použitých materiálů
Materiály použité na webových stránkách společnosti VEIDEC jsou poskytovány a chráněny autorskými právy VEIDEC AB a mohou být použity pouze pro informační účely. Stažením jakýchkoliv materiálů z webových stránek společnosti VEIDEC souhlasíte s podmínkami a ustanoveními navrženými v tomto právním dokumentu. V případě nesouhlasu s výše uvedenými podmínkami, tyto webové stránky nepoužívejte ani nestahujte žádné materiály. Materiály na těchto webových stránkách zahrnující texty, obrázky, zvuky, nesmí být (s výjimkou přísně důvěrných účelů nebo pokud není určeno jinak) reprodukovány, překládány, distribuovány nebo ukládány bez předchozího písemného souhlasu společnosti VEIDEC AB. Změny obsahu webových stránek jsou výslovně zakázány.

Ochranná známka
Ochranná známka VEIDEC je vlastněna společností VEIDEC AB, Švédsko, a registrována celosvětově. Ostatní názvy výrobků a/nebo názvy služeb a/nebo loga zmíněná na webových stránkách VEIDEC jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky VEIDEC AB. Absence názvu výrobku nebo služby nebo loga v tomto seznamu neustanovuje zřeknutí se ochranné známky VEIDEC AB a práv duševního vlastnictví týkajících se názvů a log. Všechny ostatní názvy produktů a společností uvedené na webových stránkách VEIDEC mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Žádné záruky a odpovědnost
Informace dostupné na těchto webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou". Společnost VEIDEC nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní ani jiné následné škody způsobené užitím informací z těchto webových stránek nebo uvedených internetových odkazů, včetně ušlého zisku, přerušení obchodní činnosti, ztráty softwaru nebo jiných dat z Vašeho systému zpracování informací apod., a to i když jsme byli na možnost takových škod upozorněni.

Vyhrazení práv
VEIDEC AB se snaží, aby veškeré informace a údaje obsažené  na webových stránkách VEIDEC byly přesné a spolehlivé, avšak vyhrazuje si právo je kdykoliv změnit bez předchozího oznámení.