Sitemap

Příběh společnosti VEIDEC je příběhem dvou podnikatelů, Rickarda Pålssona a Hanse Petterssona, jejich vize, jejich nadšení a jejich vůle prosadit změnu.

“Pokud používáte naše výrobky, pomáháte činit svět o něco lepším místem pro život, což je myšlenka, se kterou jsme v roce 1993 založili společnost VEIDEC – za účelem vývoje produktů, které vám usnadní práci a zvýší její bezpečnost a díky kterým bude svět “zelenejší”.

Naše výrobky byly ekologické ješte před tím, než se ve světe chemických výrobků ekologie stala moderní. Cesta k přijetí našich ekologických produktů v tomto odvětví byla velmi dlouhá a motoristické sporty byly vždy podstatnou součástí naší strategie, jak objevovat nové pole působnosti a vyvinout produktovou řadu VEIDEC Green World.

Společnost VEIDEC je od roku 1993 zapojena do motoristických sportů v témeř každé oblasti – jako tým, sponzor, ale i vlastník šampionátu – a neustále usilujeme o změny, které přispějí k ekologičtejším motoristickým sportům. Například z pozice vlastníka šampionátu Scandinavian Touring Car Championship společnost VEIDEC jako první prosadila použití etanolu a bioplynu jakožto paliva pro soutěžící.

Motosporty představují špickové technologie, kde jen to nejlepší je dost dobré – a výsledky společnosti VEIDEC dokládají naši pozici v této oblasti. Vyhráli jsme deset evropských šampionátů a dosáhli jsme řady evropských rekordů v různých motoristických odvětvích, zatímco jsme testovali a vyvíjeli naše výrobky v oblasti, kde je efektivita základem všeho.

Když používáte naše výrobky, můžete si být jistí, že používáte ty nejúčinnější výrobky na trhu. Našimi výrobky i vy pomáháte prosadit změnu – koupíte-li si sprej VEIDEC, získáte tak kvalitnější obsah a naprosté minimum hnacího média a rozpouštědel. A k dalším bonusům patří méně obalových materiálů a odpadních plechovek. To znamená menší plýtvání energií, protože stačí vyrobit méně materiálu. Výsledkem jsou pro vás i pro životní prostředí nižší celkové náklady na použití.

Základní hodnoty společnosti VEIDEC vycházejí ze švédské tradice, kde je velmi důležitá úcta k přírodě a životnímu prostředí. Prostředí, které po sobě zanecháme, zdědí naši potomci a budou v něm žít.

Rádi bychom, aby tyto hodnoty s námi sdíleli i naši obchodní partneři. To je totiž nezbytný předpoklad k vytvoření spolehlivého a udržitelného partnerství, kde budeme všichni vítězi.

Toto je příběh společnosti VEIDEC, do kterého se i Vy můžete zapojit a být tak součástí naší snahy o lepší budoucnost.

– Rickard Pålsson a Hans Pettersson, zakladatelé