Sitemap

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITA

V naší organizaci pracujeme v souladu se zásadami systému řízení jakosti a životního prostředí. Naší ambicí je být vzorem pro ostatní a neustále zlepšovat výrobu tak, abychom co nejvíce snížili negativní dopad na životní prostředí.

Nejvyšší kvalita a minimální dopad na životní prostředí
K našemu podnikání přistupujeme nekompromisně a snažíme se být nejlepší ve všech směrech. Proto v našich produktech používáme jen takové látky, které zajistí vysokou kvalitu výrobků, ale s minimálním dopadem na životní prostředí.


Certifikace produktů
Kvalita je pro nás rozhodujícím faktorem, a to jak u produktů samotných, tak v rámci celého výrobního procesu. Tato skutečnost je dokumentována prostřednictvím různých certifikací.

Od roku 2002 je VEIDEC AB certifikován podle norem ISO 9001 a ISO 14001 a mnoho našich výrobků je schváleno NSF registrací. NSF je nezávislá organizace, která vydává registraci nepotravinářských směsí pro použití v potravinářském průmyslu.

Seznam výrobků VEIDEC s NSF registrací: 


Neustálé zlepšování
Máme ambice být v průmyslu vzorem a neustále se zlepšovat ve všech směrech. Proto na sobě neustále pracujeme, což zahrnuje:

  • Sledování příslušné legislativy a okamžitá implementace nových zákonů a předpisů do praxe.
  • Využívání moderních technologií při vývoji našich produktů.
  • Vývoj vysoce účinných produktů, které díky optimálnímu složení látek vytváří přidanou hodnotu pro zákazníky, zatímco je snižován negativní dopad na životní prostředí.

  • Poskytování příslušných návodů k použití pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i zákazníků.

  • Neustálé zefektivňování vnitropodnikových procesů.

  • Školení zaměstnanců v oblasti možných dopadů naší každodenní činnosti na životní prostředí.