Sitemap

O NÁS

Všichni naši zákazníci mají jedno společné: pracují jen s těmi nejlepšími dostupnými výrobky a nespokojí se s ničím jiným než s kvalitou světové úrovně.

Společnost VEIDEC vyvíjí, vyrábí a prodává moderní chemické výrobky nejvyšší kvality pro servis, údržbu a výrobu. Mezi naše zákazníky patří odborníci různého zaměření ze všech průmyslových odvětví. V současné době máme zastoupení v 18 zemích Evropy.

Abychom dosáhli maximálního uspokojení našich zákazníků, vytvořili jsme síť kvalifikovaných obchodně-technických zástupců, jejichž úlohou je zodpovědět otázky o produktech a o jejich použití přímo u zákazníka.

Dobře známe Váš místní trh, rozumíme Vašemu podnikání a víme, co VEIDEC může udělat pro zlepšení Vaší práce. Čas investovaný do setkání se zástupci firmy VEIDEC Vám umožní rozvoj a zlepšování Vámi poskytovaného servisu a údržby. A to jak na celosvětové, tak na místní úrovni.

Společnost VEIDEC se chová zodpovědně jak vůči zákazníkům, tak i vůči životnímu prostředí. Neustále pracujeme na aktivitách vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji. Některé naše výrobky jsou schváleny nebo certifikovány mezinárodními organizacemi, včetně NSF. Sledujeme nové aktualizace nařízení REACH, což je nařízení Evropského společenství o chemických látkách. Od roku 2002 je VEIDEC AB certifikován dle normy řízení jakosti ISO 9001 a dle normy ochrany životního prostředí ISO 14001.