Sitemap

Juridisk erkæring

Materialeejerskab
Det forefindende materiale på VEIDEC's hjemmeside fremlægges og er copyright beskyttet af VEIDEC AB og må udelukkende benyttes som information. Ved at downloade materiale på VEIDEC's hjemmeside, indvilliger du i at følge de betingelser og bestemmelser skitseret i denne juridiske erklæring. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke benytte siden eller downloade materialet. Materialet på denne hjemmeside inklusiv, men ikke begrænset til, tekst, billeder og lyd må ikke, med mindre det er udelukkende til private formål eller hvor andet indikeres, reproduceres, overføres, distribueres eller gemmes i hele eller i dele uden forudgående skriftlig tilladelse fra VEIDEC AB. Modifikationer i indholdet på hjemmesiden er udtrykkeligt forbudt.

Varemærke
Varemærket VEIDEC er ejet af VEIDEC AB, Sverige og registreret på verdensplan. Andre produkter og/eller servicenavne og/eller logoer refereret til på VEIDEC's hjemmeside er enten varemærker eller registrerede VEIDEC varemærker. Fraværet af et produkt eller servicenavn eller logo fra denne liste betyder ikke, at der gives afkald på VEIDEC AB's varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder i forhold til det navn eller logo. Alle andre produkter og firmanavne nævnt på VEIDEC's hjemmeside kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Ingen garantier eller repræsentationer

Al information på denne hjemmeside er tilgængelig som den er. Under ingen omstændigheder kan VEIDEC gøres ansvarlig overfor nogen part eller nogen direkte, indirekte, speciel eller andre konsekventielle erstatninger for brug af denne hjemmeside eller nogle andre hjemmesider der linkes til inklusiv, uden begrænsning, tab af profit, forstyrrelse af forretningsgang, tab af software eller anden data på dit informationsbehandlingssystem eller andet, selv hvis vi er særskilt oplyst om muligheden for sådanne erstatninger. Ansvarsfraskrivelse VEIDEC AB tilsigter, at informationen og data indeholdt på VEIDEC's hjemmeside er nøjagtig og pålidelig, men de kan ændres til enhver tid uden forudgående notifikation eller forpligtelse.

Copyright © VEIDEC AB. Alle rettigheder forbeholdt.