Sitemap

REACH

REACH er en ny European Community Regulation (EU regulativ) om kemikalier og sikker brug (EC 1907/2006). Den har at gøre med registrering, bedømmelse, autorisation og restriktion af kemiske substanser. Den nye lov blev gældende 1. juli 2007.
  VEIDEC er velinformeret om REACH og CLP, hvis mest vigtige mål er at forbedre beskyttelsen af sundhed og miljø. VEIDECs kunder behøver ikke foretage sig noget i forhold til vores produkter - det er der allerede sørget for. 

  Formålet med REACH er at forbedre beskyttelsen af sundheden og miljøet gennem den bedre og tidligere identifikation af iboende egenskaber i kemiske substanser. Samtidig bør innovative egenskaber og konkurrenceevne indenfor EUs kemikalieindustri  forbedres. Fordelene ved REACH systemet vil komme gradvist, da flere og flere substanser fases ind i REACH.

  REACH regulativet giver større ansvar til industrien for at styre risici ved kemikalier og yde sikkerhedsinformation om substanserne. Det kræves af producenter og importører at de samler information om egenskaberne i deres kemiske substanser, hvilket sikrer en sikker håndtering, og at registrere informationen i en central database, som styres af European Chemicals Agency (ECHA) i Helsinki.

  Regulativet henviser også til den progressive udskiftning af de mest farlige kemikalier når egnede alternativer er blevet identificeret.
  En af grundene til at udvikle og optage REACH regulativet var at mange substanser er blevet produceret og bragt på markedet i Europa i mange år. Til trods for at dette ofte har været i meget høje kvantiteter har der ikke været nok information om de risici de betyder for sundhed og miljø. der er et behov for at udfylde disse informationshuller for at sikre at industrien kan vurdere farer og risici ved substanserne, og at identificere og implementere forholdsregler til risikostyrings målene til beskyttelse af mennesker og miljø.

REACH forudsætninger vil blive faset ind
  CLP regulativet er det europæiske regulativ om klassifikation, mærkning og pakning af kemiske substanser og præparater. Lovgivningen introducerer et nyt system til at klassificere og mærke kemikalier baseret på the United Globally Harmonised System (UN GHS).
  CLP handler om farlige elementer indenfor kemiske substanser og præparater og hvordan man informerer andre om dem. Det er industriens pligt at etablere hvilke farer der er ved substanser og præparater før de bringes på markedet og at klassificere dem i forhold til de identificerede farer. I tilfælde af at en substans eller et præparat er farligt skal det mærkes så arbejdere og slutbrugere kender til dets effekt før det håndteres.
  Der er særskilte tidsplaner som industrier skal klassificere og mærke deres substansers og præparater i forhold til CLP regler. Desuden skal industrier melde farlige substanser og præparater til et centralt register.