Sitemap

Miljø og Kvalitet

I hele vores organisation arbejder vi i forhold til kvalitets- og miljømæssige sikrede processer. Vi har ambitionen og initiativet til at blive en model for andre og forbedrer konstant vores processer for at reducere miljøpåvirkningen.

Bedst kvalitet og minimal miljøpåvirkning
Vi har en kompromisløs tilgang til vores virksomhed og vi stræber efter at være de bedste i alle situationer. Derfor benytter vi kun de bedste komponenter i vores produkter for at opnå både høj produktkvalitet men også en lav miljøpåvirkning.

Anerkendte certificeringer
For os er kvalitet en kritisk faktor både i produktkvaliteten, men også i alle bløde værdier der tilbydes og opleves gennem hele værdikæden. Derfor fokuserer vi på at kunne dokumentere dette gennem vores forskellige certificeringer. Specifikt betyder dette, at VEIDEC AB siden 2002 har været certificeret i forhold til ISO 9001 og ISO14001, og at mange af vores produkter er individuelt certificerede efter NSF standarden.
NSF er en uafhængig organisation til non-food produktregistrering for produkter til anvendelse i fødevareindustrien.
Se fortegnelse over alle godkendte VEIDEC produkter: http://info.nsf.org/


Konstante forbedringer
Vi har ambitionen om at være en rollemodel i industrien og forbedrer konstant vores virksomhed indenfor alle aspekter. Derfor arbejder vi kontinuerligt med en serie af initiativer der inkluderer:

  • Tidlig tilpasning til og overstigelse af relevante love og regulativer.
  • Benyttelse af moderne teknologier i vores udvikling.
  • Udviklingen af højeffektive produkter, med et optimalt mix af ingredienser der giver øget værdi for kunden mens den miljømæssige påvirkningen reduceres.
  •  Yde korrekte instruktioner til benyttelse og sikkerhed for personale og kunder.
  • Til konstant at fokusere på at effektivisere interne processer.
  • At sikre at alle medarbejdere er bevidste om de potentielle miljømæssige påvirkninger relateret til vores daglige arbejde.