Sitemap

Keskkonnamoju

Kogu meie organisatsioonis järgitakse kvaliteedi- ja keskkonnanõudeid. Soovime olla teistele eeskujuks ja parandada pidevalt oma tegevust eesmärgiga vähendada mõju keskkonnale.

Parim kvaliteet ja minimaalne keskkonnamõju
Suhtume oma äritegevusse kompromisse tegemata ning püüame saavutada igas olukorras parima lahenduse. Seetõttu kasutame oma toodetes vaid parimaid koostisosi, millega on võimalik saavutada nii väga hea tootekvaliteet kui ka vähene keskkonnamõju.

Tunnustatud sertifikaadid
Meie jaoks on kvaliteeti kriitiline tegur nii otsese tootekvaliteedi osas kui ka mittemateriaalsete väärtuste osas, mida on võimalik pakkuda ja kogeda kogu väärtusahela ulatuses. Seetõttu oleme keskendunud selle tõendamisele mitmesuguste sertifikaatide abil. Täpsemalt tähendab see, et VEIDEC AB on alates 2002. aastast sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 kohaselt. Samuti on paljud meie tooted eraldi sertifitseeritud vastavalt NSF standardile.

Pidev parandamine
Soovime olla oma valdkonnas teistele eeskujuks ning parandame oma ettevõtet pidevalt kõigist aspektidest. Seetõttu tegeleme pidevalt mitmete algatustega:

  • kohalduvate seaduste ja määruste varajane tuvastamine ja nendes kehtestatud nõuete ületamine
  • moodsa tehnika kasutamine oma arendustöös
  • efektiivsete toodete välja töötamine, mis loovad tänu koostisainete optimaalsele segule kliendile lisaväärtuse, vähendades samal ajal keskkonnamõju.
  • anname töötajatele ja klientidele asjakohaseid kasutus- ja ohutusjuhiseid
  • ettevõttesiseste protsesside pidev parandamine töötajate teavitamine võimalikest keskkonnamõjudest, mis on seotud meie igapäevatööga.