Sitemap

VEIDEC-i rohelised teetähised

Soov siduda end panustamisega inimeste ja keskkonna heaollu on meie jaoks esmatähtis. See mõtteviis on meie tegemisi algusest peale suunanud ja teeb seda ka edaspidi. Meie teekond koos oma klientidega on alles algamas.

1993
VEIDEC asutatakse rohelise töökoja visiooniga, lootuses kasutada kõrgetehnoloogilisi tooteid, mis on head nii töötajate tervisele kui keskkonnale.

1996
Me lansseerime Rohelise Maailma, kontseptsiooni, kus on tooted, millel on võimalikult väike hulk ohupiktogramme ja vajalike teadmiste kohta kehtivaid sätteid, mis suurendavad nii meie klientide efektiivsust kui vähendavad tarbimist.

1997
VEIDEC on üks esimesi Rootsi ettevõtteid, mis võtab kasutusele ohutusandmete lehed, millel on 16 paragrahvi.

1998
Me hakkame koostööd tegema mitmete mootorispordi tippvõistkondadega, soovides testida ja arendada oma rohelisi tooteid kõige raskemates ettekujuteldavates tingimustes.

2001
Taani saab meie toodete esimeseks rahvusvaheliseks turuks. Aastast 2001 oleme igal aastal sisenenud keskmiselt ühele uue turule.

2002
VEIDEC AB on sertifitseeritud ISO 9001 Kvaliteedijuhtimise standardi ja ISO 14001 Keskkonnajuhtimise standardi kohaselt.

2003
Edasiarenemine ja lihtsustamine on VEIDECi kaks nurgakivi. Sel põhjusel oleme kasutusele võtnud süsteemi, mis toetab järjepidevat arengut ja meie äri kõigi osade kvaliteedi hindamist.

2009
Me käivitame pikaajalise projekti selleks, et oma tootesarja osasid sertifitseerida NSF rahvusvahelise tervise ja ohutuse standardi järgi.

2016
Rohkem kui pool meie kogukäibest on pärit Rohelise Maailma tüüpi toodete müügist. Meie eesmärgiks on 100 protsenti. Aastal 2016 valisime kogu oma Rootsi autopargi käitamiseks hübriidtehnoloogia.

2017
VEIDEC on nüüd kohal 17 Euroopa riigis.