Sitemap

REACH

Ο REACH είναι ένας νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα χημικά και την ασφαλή χρήση τους (ΕΚ 1907/2006). Ασχολείται με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών. Ο νέος νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007.Η VEIDEC είναι καλά ενημερωμένη σχετικά με το REACH και CLP, των οποίων ο πιο σημαντικός στόχος είναι να βελτιωθεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μας.Ο πελάτης της VEIDEC  δεν χρειάζεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα προϊόντα μας – ήδη προβλέπεται από την εταιρεία.

Ο στόχος του κανονισμού REACH είναι να βελτιώσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος μέσα από την καλύτερη και πιο έγκαιρη ταυτοποίηση των εγγενών ιδιοτήτων των χημικών ουσιών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ. Τα οφέλη του συστήματος REACH θα φανούν σταδιακά, καθώς όλο και περισσότερες ουσίες εισάγονται στο REACH.

Ο κανονισμός REACH παρέχει μεγαλύτερη ευθύνη στις βιομηχανίες για την διαχείριση των κινδύνων στις χημικές ουσίες και τις υποχρεώνει να παρέχουν πληροφορίες ασφάλειας για τις ουσίες. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς θα πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των χημικών ουσιών τους, οι οποίες θα επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό των προιόντων τους, και θα πρέπει να καταγράφουν  τις πληροφορίες σε μια κεντρική βάση δεδομένων που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι.
Ο Κανονισμός απαιτεί επίσης τη σταδιακή αντικατάσταση των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών, όταν έχουν εντοπιστεί κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις.
Ένας από τους κύριους λόγους για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση του κανονισμού REACH ήταν διότι ένας μεγάλος αριθμός ουσιών έχουν κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά στην Ευρώπη για πολλά χρόνια, μερικές φορές σε πολύ μεγάλες ποσότητες, και ακόμα δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αυτές ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν αυτά τα κενά πληροφόρησης για να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία είναι σε θέση να εκτιμά τους κινδύνους των ουσιών, και να εντοπίζει και να εφαρμόζει τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.


Διατάξεις του REACH θα ενεργοποιηθούν
Ο Κανονισμός CLP είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία
(Classification, Labelling and Packaging) των χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων. Η νομοθεσία εισάγει ένα νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων, με βάση το εναρμονισμένο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών Παγκοσμίως (UN GHS).
Ο CLP σχετίζεται με τους κινδύνους των χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων και πώς να ενημερώνεται οποισδήποτε για αυτά. Είναι το καθήκον της βιομηχανίας να καθοριστούν πιοι είναι, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά, οι κίνδυνοι των ουσιών και παρασκευασμάτων, και την κατάταξή τους σύμφωνα με τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί. Σε περίπτωση που μια ουσία ή ένα παρασκεύασμα είναι επικίνδυνο, πρέπει να επισημαίνονται έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να γνωρίζουν σχετικά με τις επιπτώσεις του πριν το χειριστούν.
Υπάρχουν ορισμένα χρονοδιαγράμματα για τις βιομηχανίες για την ταξινόμηση και την επισήμανση ουσιών και παρασκευασμάτων τους σύμφωνα με τους κανόνες του CLP. Επίσης, οι βιομηχανίες πρέπει να αναφέρουν τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα σε έναν κεντρικό κατάλογο.

Popular Products

Total Clean (90 pcs)

Total Clean (90 pcs)

Art.no. 25301
Thermotex (12,0-4,0 mm diam.)

Thermotex (12,0-4,0 mm diam.)

Art.no. 10104