Sitemap

Pravna izjava

Vlasništvo Materijala

Korištenje Materijala ("Materijali") koji se nalaze na internetskoj stranici VEIDEC –a omogućio je VEIDEC AB, te predstavljaju njegovo autorsko pravo, a smiju se koristiti samo u informativne svrhe. Preuzimanjem Materijala koji se nalazi na internetskoj stranici VEIDEC –a suglasni ste se s uvjetima i odredbama iz ove pravne obavijesti. U slučaju da niste suglasni, nemojte koristiti ovu internetsku stranicu i nemojte preuzimati Materijale. Materijali koji se nalaze na ovoj internetskoj stranici, uključujući ali ne ograničeno na tekst, slike i zvuk, ne smiju se reproducirati, prenositi, distribuirati ili pohraniti, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne pisane dozvole VEIDEC AB-a. Svaka je promjena sadržaja internetske stranice izričito zabranjena.

 

Žigovi

Žig VEIDEC u vlasništvu je društva VEIDEC AB, iz Švedske, i registriran je u cijelom svijetu. Drugi su nazivi i/ili loga proizvoda i/ili usluga a koji su navedeni na internetskoj stranici VEIDEC-a ili žigovi ili registrirani žigovi društva VEIDEC AB. Odsustvo bilo kojeg naziva ili loga proizvoda ili usluge s ovog popisa ne predstavlja odricanje od strane VEIDEC AB-a od prava s osnove žiga ili od drugih prava intelektualnog vlasništva koji se odnose na taj naziv ili logo. Svi drugi nazivi proizvoda i sve tvrtke navedene na VEIDEC-ovoj internetskoj stranici također mogu biti zaštitni žigovi njihovih vlasnika.

 

Bez jamstava i garancija:

Informacije dostupne na ovoj internetskoj stranici dane su "kakve jesu". Ni u kojem slučaju VEIDEC neće biti odgovoran bilo kojoj trećoj osobi za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili bilo koju drugu vrstu štete nastalu korištenjem ove internetske stranice ili neke druge internetske stranice povezane poveznicom, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, prekid poslovanja, gubitak programa ili drugih podataka u Vašem informatičkom operativnom sustavu, i druge gubitke, čak i ako smo izričito upozoreni o mogućnosti nastanka takvih šteta.

 

Odricanje od odgovornosti:

Iako VEIDEC AB nastoji održavati točnost i pouzdanost informacija i podataka na internetskoj stranici VEIDEC-a, informacije sadržane na ovoj internetskoj stranici mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili obaveze.