Sitemap

REACH

REACH je nova Europska zajednicka regulativa o kemikalijama i njihovoj sigurnoj upotrebi (EC 1907/2006). Bavi se registracijom, procjenom, autorizacijom i ogranicavanjem kemijskih supstanci.

Novi zakon je stupio na snagu 1.lipnja 2007.  VEIDEC je dobro upoznat s REACH-om i CLP-om, ciji je najvažniji cilj poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i našeg okoliša. VEIDEC-ovi klijenti ne moraju poduzimati nikakve mjere glede naših proizvoda - sve je vec ucinjeno.
Cilj REACH-a je poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša kroz kvalitetniju i raniju identifikaciju unutarnjih svojstava kemijskih tvari. U isto vrijeme, inovativne sposobnosti i konkurentnost EU kemijske industrije bi trebala biti poboljšana. Koristi REACH sustava ce postupno doci kako sve više i više tvari bude ukljuceno u REACH.

REACH regulacija daje vece odgovornosti industrijama da upravljaju rizicima od kemikalija i dostavljaju sigurnosne informacije o tvarima. Proizvodaci i uvoznici ce biti obvezni sakupiti informacije o svojstvima svojih kemijskih tvari, što ce omoguciti njihovo sigurno upravljanje, te registriranje informacije u središnjoj bazi podataka koju vodi ECHA(European Chemicals Agency) u Helsinkiju.
Regulacija takoder poziva na progresivnu zamjenu najopasnijih kemikalija kada su identificirane odgovarajuce zamjene. Jedan od glavnih razloga za razvoj i usvajanje REACH regulacije je cinjenica da je veliki broj tvari bio proizveden i stavljan na tržište Europe godinama, ponekad u vrlo velikim kolicinama, a s druge strane postoji nedovoljna informiranost o opasnostima koje one predstavljaju po ljudsko zdravlje i okoliš. Postoji potreba da se popuni taj nedostatak informacija kako bi se osiguralo da sama industrija bude sposobna procijeniti opasnosti i rizike tvari, te da identificira i implementira mjere smanjenja rizika kako bi zaštitila ljude i okoliš.
REACH odredbe ce biti uvodene postepeno. 
CLP regulacija je nova  Europska regulacija o klasifikaciji, oznacavanju i pakiranju kemijskih tvari i pripremama. Zakonodavstvo uvodi novi sustav za klasificiranje i oznacavanje kemikalija, temeljen na GHS-u (Globally Harmonised System) Ujedinjenih naroda.
CLP se bavi opasnostima od kemijskih tvari i pripravljanja, te kako informirati druge o njima. Zadatak industrije je utvrditi koje su opasnosti od tvari i pripravljanja prije nego ih plasira na tržište, te ih klasificirati u skladu s identificiranim opasnostima. U slucaju da je tvar ili priprema opasna, mora biti oznacena tako da i radnici i korisnici znaju o njenom ucinku prije nego je koriste.
Postoji odredeni vremenski rok za industrije da klasificiraju i oznace svoje tvari i pripreme u skladu sa CLP pravilima. Takoder, industrije moraju prijaviti opasne tvari i pripreme centralnom ocevidniku.