Sitemap

Vår filosofi

  • Med enkelhet i sinnet, ærlighet i sjelen, glade øyne og en vinners hjerte, leverer vi high tech produkter til reparasjon og vedlikehold.
  • Vi elsker å stadig forbedre og forenkle for våre kunder,leverandører og for hverandre.
  • Med miljøengasjement følger vi gjeldende lover og regler for å utvikle vårt sortiment. VEIDEC Filosofi.