Sitemap

Miljø og Kvalitet

Innen hele vår virksomhet jobber vi med kvalitets- og miljøsikre prosesser. Vi har en ambisjon og en drivkraft om å være i førersetet og stadig forbedre vår virksomhet for å minske negative påvirkninger på miljø.

Best kvalitet - minimal miljøpåvirkning
Vi har et komprosmissløst syn på vår virksomhet og anstrenger oss til det ytterste for å være best i alle situasjoner. Fordi vi ønsker å oppnå en høy produktkvalitet og samtidig en lav miljøpåvirkning, benytter vi kun de beste komponentene i våre produkter.

Godkjente sertifiseringer
For oss er kvalitet en helt avgjørende faktor, både hva angår direkte produktkvalitet og alle myke verdier som tilbys og oppleves gjennom hele verdikjeden. Derfor fokuserer vi på å dokumentere dette gjennom forskjellige sertifiseringer. Konkret innebærer det at VEIDEC AB siden 2002 er sertifisert til ISO-9001 og ISO-14001, samt at flere av våre produkter er individuellt sertifisert til blandt annat NSF-standarden.

Forbedringer - en kontinuerlig prosess
Vår ambisjon er å være et forbilde i bransjen og ønsker stadige forbedringer på
vår virksomhet i alle henseende. Derfor arbeider vi konstant med en rekke initiativ som inkluderer:

  • Å tidlig møte og være i forkant av gjeldende lover og regler.
  • Å benytte moderne teknikk i våre utviklingsprosjekt.
  •  Å utvikle høyeffektive produkter, som gjennom en optimal sammensetning skaper ytterligere merverdi for våre kunder samtidig som de minsker miljøpåvirkningen.
  • Fremskaffe gode brukermanualer, sikkerhetsdatablader for personale og kunder.
  • Å stadig fokusere på å effektivisere interne prosesser.
  • Påse at alle medarbeidere er bevisste på de potensielle miljøkonsekvenser som er relatert til vårt daglige arbeide.