Sitemap

VEIDECs gröna milstolpar

För oss är omtanken om människa och miljö en självklarhet. Vårt synsätt har väglett oss från start och styr verksamheten in i framtiden. Vår resa tillsammans med våra kunder har bara börjat.

1993
VEIDEC grundas utifrån visionen om en grön verkstad, som drivs med hightech-produkter som är bra både för de anställdas hälsa och för miljön.

1996
Vi lanserar Green World, ett koncept med produkter där vi minimerar antalet farosymboler, och med kunskapsförmedling, som bland annat ökar effektiviteten och minskar förbrukningen för våra kunder.

1997
Som ett av de första företagen i Sverige introducerar vi säkerhetsdatablad med 16 avsnitt.

1998
Vi inleder samarbete med flera toppteam inom motorsport, för att testa och utveckla våra gröna produkter under tuffast tänkbara förhållanden.

2001
Danmark blir den första internationella marknaden för våra produkter. Sedan 2001 går vi i snitt in på en ny marknad per år.

2002
VEIDEC AB blir miljöcertifierat enligt ISO 14001, och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

2003
Att förbättra och förenkla är två av hörnstenarna i VEIDEC. Därför inför vi ett system för ständiga förbättringar och löpande kvalitetsgranskning av hela verksamheten.

2009
Vi startar ett långsiktigt arbete för att certifiera delar av vårt sortiment enligt NSF, en internationell standard för hälsa och säkerhet.

2016
Mer än hälften av vår totala försäljning är Green World-klassad. Vårt mål är 100 procent. Under 2016 väljer vi också hybridteknik för hela vår svenska fordonsflotta.

2017
VEIDEC finns nu representerat i 17 europeiska länder.

2017-12-05

Limteknik för tunga fordon ger säkrare rutbyte på din bil

MS Screen Bond HD är ett miljömärkt lim som från början utvecklades för tunga fordon. Nu kan även personbilsägare dra nytta av den säkra limtekniken när det är dags att byta vindruta.Läs mer

Läs mer

2017-11-07

Fixa trivseln på din rullande arbetsplats med Super Foam Auto

Allt från kafé och kontor till matplats och sovrum. Våra bilar, lastbilar och tunga fordon har blivit som Musse Piggs husvagn: superflexibla arbetsplatser där vi tillbringar allt mer tid. Och behovet av att hålla rent på ett...Läs mer

Läs mer

2017-10-17

Isocyanatfri fogning med Foam Zero och Multi Speed Primer

Med VEIDECs fogskum Foam Zero och accelerator Multi Speed Primer kan du täta och isolera helt isocyanatfritt, även vid låga temperaturer.Läs mer

Läs mer

Visar resultat 7 till 9 av 10