Sitemap

REACH

REACH är en ny EU-förordning om kemikalier och säker användning (EC 1907/2006). Det handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juni
2007.

VEIDEC är väl informerade om REACH och CLP, vars viktigaste syfte är att förbättra skyddet av människors hälsa och vår miljö. VEIDECs kunder behöver inte vidta några åtgärder angående våra produkter – detta har vi redan ombesörjt.

Syftet med REACH är att förbättra skyddet av människors hälsa och skyddet av vår miljö genom bättre och tidigare identifiering av inneboende egenskaper hos kemiska ämnen. Samtidigt bör innovationsförmåga och konkurrenskraft för EU:s kemiska industri förbättras. Fördelarna med REACH-systemet kommer successivt, eftersom fler och fler ämnen fasas in i REACH.

REACH-förordningen ger större ansvar för industrin att hantera riskerna med kemikalier och att tillhandahålla säkerhetsinformation för alla ämne. Tillverkare och importörer kommer att krävas på att samla information om egenskaperna hos sina kemiska ämnen, som gör att de kan hanteras säkert samt att registrera informationen i en central databas som drivs av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i Helsingfors.

Förordningen kräver också en gradvis ersättning av de farligaste kemikalierna när lämpliga alternativ har identifierats.

En av de viktigaste orsakerna till att utarbeta och anta REACH-förordningen var att ett stort antal ämnen har tillverkats och släppts ut på marknaden i Europa under många år, ibland i mycket höga mängder, utan att tillverkarna haft tillräcklig information om de eventuella faror som ämnena kan innebära för människors hälsa och för miljön. Det finns ett behov av att fylla dessa kunskapsluckor, att säkerställa att hela industrin kan bedöma eventuella faror och risker med olika ämne, samt att identifiera och genomföra riskhanteringsåtgärder för att skydda människor och miljö.

REACH kommer att fasas in
CLP-förordningen är den nya europeiska förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och beredningar. Lagstiftningen införs i hela EU och är ett nytt system för klassificering och märkning av kemikalier, baserat på FN: s globala harmoniserade system (GHS).

CLP handlar om farorna med kemiska ämnen och beredningar och hur man informerar andra om dem. Det är näringslivets uppgift att fastställa vad farorna är med ämnen och beredningar innan dessa släpps ut på marknaden, samt att klassificera dem i linje med de identifierade farorna. Om ett ämne eller en beredning är farligt måste det märkas så att arbetstagare och konsumenter känner till dess effekter innan de hanterar det.

Det finns vissa tidsgränser för industrin att klassificera och märka sina ämnen och preparat i enlighet med CLP-reglerna. Industrin måste dessutom anmäla farliga ämnen och preparat till en central inventering.

2018-05-09

VEIDEC förnyar sitt stöd till RX2

VEIDEC fortsätter som partner till den fantastiska RX2-serien under 2018.Läs mer

Läs mer

2018-05-04

VEIDEC partner till STCC

I helgen är det premiär för STCC och och VEIDEC fortsätter självklart vara stolt partner till serien även 2018.Läs mer

Läs mer

2018-03-29

VEIDEC ny partner till växande Time Attack-serien

VEIDEC går in i ett spännande samarbete med Time Attack inför premiären av seriens sjunde säsong.Läs mer

Läs mer

Visar resultat 1 till 3 av 10
<< Första < Föregående 1-3 4-6 7-9 10-10 Nästa > Sista >>