Sitemap

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KVALITA

V našej organizácii pracujeme v súlade so zásadami systému riadenia kvality a životného prostredia. Našou ambíciou je byť vzorom pre ostatných a neustále zlepšovať výrobu tak, aby sme čo najviac znížili negatívny dopad na životné prostredie.

Najvyššia kvalita a minimálny dopad na životné prostredie
K nášmu podnikaniu pristupujeme nekompromisne a snažíme sa byť najlepší vo všetkých smeroch. Preto v našich produktoch používame len také látky, ktoré zaistia vysokú kvalitu výrobkov, ale s minimálnym dopadom na životné prostredie.

 

Certifikácia produktov
Kvalita je pre nás rozhodujúcim faktorom, a to ako pri produktoch samotných, tak v rámci celého výrobného procesu. Táto skutočnosť je dokumentovaná prostredníctvom rôznych certifikácií.

Od roku 2002 je VEIDEC AB certifikovaný podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001 a veľa našich výrobkov je schválených NSF registráciou. NSF je nezávislá organizácia, ktorá vydáva registráciu nepotravinárskych zmesí pre použitie v potravinárskom priemysle. 

Zoznam výrobkov VEIDEC s NSF registráciou: 


Neustále zlepšovanie
Máme ambície byť v priemysle vzorom a neustále sa zlepšovať vo všetkých smeroch. Preto na sebe neustále pracujeme, čo zahŕňa:

  • Sledovanie príslušnej legislatívy a okamžitá implementácia nových zákonov a predpisov do praxe.
  • Využívanie moderných technológií pri vývoji našich produktov.
  • Vývoj vysoko účinných produktov, ktoré vďaka optimálnemu zloženiu látok vytvára pridanú hodnotu pre zákazníkov, zatiaľ čo je znižovaný negatívny dopad na životné prostredie.

  • Poskytovanie príslušných návodov na použitie na zaistenie bezpečnosti zamestnancov i zákazníkov.

  • Neustále zefektívňovanie vnútropodnikových procesov.

  • Školenie zamestnancov v oblasti možných dopadov našej každodennej činnosti na životné prostredie.