Sitemap

O NÁS

Všetci naši zákazníci majú jedno spoločné: pracujú len s tými najlepšími dostupnými výrobkami a nespokoja sa s ničím iným než s kvalitou svetovej úrovne.

Spoločnosť VEIDEC vyvíja, vyrába a predáva moderné chemické výrobky najvyššej kvality pre servis, údržbu a výrobu. Medzi našich zákazníkov patria odborníci rôzneho zamerania zo všetkých priemyselných odvetví. V súčasnej dobe máme zastúpenie v 18 krajinách Európy.

Aby sme dosiahli maximálnu spokojnosť našich zákazníkov, vytvorili sme sieť kvalifikovaných obchodno-technických zástupcov, ktorých úlohou je zodpovedať otázky o produktoch a o ich použití priamo u zákazníka.

Dobre poznáme Váš miestny trh, rozumieme Vášmu podnikaniu a vieme, čo VEIDEC môže urobiť pre zlepšenie Vašej práce. Čas investovaný do stretnutí so zástupcom firmy VEIDEC Vám umožní rozvoj a zlepšovanie Vami poskytovaného servisu a údržby. A to ako na celosvetovej, tak na miestnej úrovni.

Spoločnosť VEIDEC sa chová zodpovedne ako voči zákazníkom, tak i voči životnému prostrediu. Neustále pracujeme na aktivitách vedúcich k trvalo udržateľnému rozvoju. Niektoré naše výrobky sú schválené alebo certifikované medzinárodnými organizáciami, vrátane NSF. Sledujeme nové aktualizácie nariadení REACH, čo je nariadenie Európskeho spoločenstva o chemických látkach. Od roku 2002 je VEIDEC AB certifikovaný podľa normy riadenia kvality ISO 9001 a podľa normy ochrany životného prostredia ISO 14001.