Sitemap

REACH

Avrupa Kimya Mevzuatı (REACH), kimyasallar ve kimyasalların güvenli kullanımı ile ilgili bir Avrupa Topluluğu Yönetmeliğidir (EC 1907/2006). Reach, kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, onayı ve sınırlandırılması ile ilgilidir. Yeni yasa 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

VEIDEC, ilk amacı insan ve çevre sağlığını korumak olan REACH ve CLP (sınıflandırma, etiketleme ve paketleme) konusunda derin bir bilgiye sahiptir. VEIDEC müşterilerinin ürünlerimizle ilgili herhangi bir önlem almasına gerek yoktur – bunları biz sizler için önceden sağlıyoruz.

REACH’in amacı, kimyasalların asıl özelliklerini daha çabuk ve güvenilir olarak belirleyerek insan ve çevre sağlığını korumaktır. Aynı zamanda da Avrupa Birliği’nin kimya sektörü için yenilikçi gücü ve rekabet gücü geliştirilmelidir. Daha fazla kimyasal REACH sistemine dahil oldukça, bu sistemin yararları da ortaya çıkacaktır. 

REACH-yönetmeliği, sektörlere kimyasalların risk faktörlerini kontrol etmeleri ve ürünlere dair gerekli güvenlik bilgilerini vermeleri konusunda daha büyük bir görev vermektedir. Üreticiler ve ithalatçılar, güvenli kullanım sağlanabilmesi için bu kimyasalların özelliklerine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri Helsinfors’daki (ECHA) merkezi veri sistemine girmek zorundadırlar.  

Yönetmelik uygun alternatifler tanımlandığı zaman, tehlikeli bazı kimyasalların aşamalı olarak değiştirilmesini gerektirmektedir.

REACH yönetmeliğinin geliştirilmesi ve benimsenmesinin en önemli sebeplerinden biri de uzun yıllardan beri Avrupa piyasasında çok sayıda kimyasalın bazen yüksek miktarlarda üretilmesi ve dağıtılması ancak bu kimyasalların insan ve çevre sağlığına vereceği tehlikelere dair yetersiz bilgi bulunmasıdır. Sektörlerin kimyasalların tehlikelerini ve risklerini belirleyebilmeleri ve bu risk değerlerini yönetmek ve çevre sağlığını koruyabilmek amacıyla gereken tedbirleri alabilmeleri için bu bilgi boşluğunun doldurulması gerekmektedir. 

REACH aşamalı olarak uygulanacaktır
CLP yönetmeliği, kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi için geliştirilmiş bir Avrupa Yönetmeliğidir. Bu yönetmelik Birleşmiş Milletler Küresel Uyum Sistemine (GHS) dayanan kimyasalları sınıflandırma ve etiketleme üzerine geliştirilmiş yeni bir sistemdir ve tüm Avrupa’da uygulanmaktadır. 

CLP kimyasalların tehlikeleri ve onların hazırlanışı ve bunlar hakkında kişilerin nasıl bilgilendirildiği konusuna odaklanmaktadır. Sektörün görevi, ürünler piyasaya girmeden önce maddelerin tehlikelerinin neler olabileceğini saptamak ve bu ürünlerin tanımlanmış olası tehlikelerine karşı sınıflandırmaktır. Eğer bir kimyasal tehlikeli ise, çalışanları ve tüketicileri kullanım öncesi ürünün etkileri konusunda bilgilendirmek için bu durum ürün etiketinde belirtilmelidir.

Endüstrilerin, ürünleri CLP kurallarına uygun olarak sınıflandırması ve etiketlemesi için belirli bir zaman çizelgeleri vardır. Endüstri, tehlikeli maddeleri bildirmek zorundadır.

Popular Products

Thermotex (12,0-4,0 mm diam.)

Thermotex (12,0-4,0 mm diam.)

Art.no. 10104
Total Hygiene - THE

Total Hygiene - THE

Art.no. 25307
Tacky Red 50 kg - TAR

Tacky Red 50 kg - TAR

Art.no. 20504